Välkommen....

...till Geologklubbens Hemsida, en forum för inspiration och diskussioner kring jorden och dess respektingivande processer.

Geologklubbens mål är att vara en plats där man kan samla idéer för framtida yrken inom Geovetenskapen, diskutera pågående forskning, få hjälp med studierna, anordna fester, eller få ihop ett team för exkursioner, utflykter, aktiviteter... vad som helst du kan tänka dig.

Geologklubben är baserad i Geovetenskapens Hus på Stockholms Universitet, och är öppen främst till studenter, professorer, doktorander, hobby-geologer... som har någon form av anknytning till Stockholms Universitet.

Senaste artiklar

Copyright © 2012 Geologklubben. All Rights Reserved.